Csapatépítő

Csapatépítő 

osztályoknak, óvodai csoportoknak, közösségeknek

meseterápia, művészetterápia, pszichodráma, drámapedagógia módszereivel                
                  az osztály tagjainak egyéni és közös útkeresése játékos formában

Az interaktív, komplex foglalkozásokon, mind a tanárok és a résztvevők is az iskolai mindennapokon belül új szempontból találkozhatnak egymással

Csoportunkban van tanár, pszichológus, klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta, meseterapeuta, pszichodramatista, drámapedagógus, szociális munkás

Megoldandó problémák lehetnek:
-          konfliktuskezelés
-          kiközösítés
-          elment egy tanár, új tanár jött
-          új gyerekek befogadása
-          klikkesedés
-          verekedés
-          fiú lány ellentét
-          tanulási problémák
-          fegyelmezési nehézségek

-     krízis helyzet a csoportban

Lehetőség nyílik:
-           az önismeret fejlesztésére
-          konfliktuskezelési technikák elsajátítására
-          az identitás erősítésére, a pozitív tulajdonságok erősítésére
-          a családi, iskolai nehézségek oldására
-          az alkotóképesség, rugalmas és önálló gondolkodás fejlesztésére
-           a koncentrációs készség fejlesztésére
-          a csoportélmény átélésére
-          a nagy életkori kérdésekről való beszélgetésre
-          a tanárok számára, hogy az iskolai mindennapokba beépíthetik a csapatépítőn    játszott játékokat, technikákat, játéksorokat

MENETE

A szülőkkel és a tanárokkal egyeztetve kitűzzük a közösségben elérendő célt.  
Ezután közösen határozunk a további lehetőségekről, szükségletekről

KÜLSŐ SZEM - 6 ALKALMAS CSAPATÉPÍTŐ - heti egyszer 60 perc
6 alkalom lehetőséget ad, hogy külső szemként felmérjük az osztályt és tanácsot adjunk a tanárok és a szülőknek, a közösen kitűzütt cél kezelésére. 6 alkalom után kiderülhet az is, hogy szükség van a folytatásra, akár önállóan már az iskolai keretek között, akár a Piros Kakaóval is. 
Az első két alkalom célja a közösség feltérképezése (nyitottságuk, együttműködési készségük, kapcsolataik, igényeik felmérése). A következő négy alkalom specifikusan az osztályközösség szükségletei mentén halad. A résztvevőkben értékké válik a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, helyzetfelismerési és döntési készség.

I. ELŐKÉSZÜLETI SZAKASZ
1. az osztáylfőnök és a szülők elhatározásra jutnak, megbeszélik a célt, engedélyeztetik az intézmény igazgatójával a folymatot, aláírják a részvételi nyilatkozati szándékot. 
2. konzultáció a tanárokkal
3. szülői értekezlet
3. 2 tanórán át az osztály megfigyelése  
II. HETI RENDSZERSSÉGŰ CSOPORTFOLYAMAT
III. VISSZAJELZÉS
1. konzultáció a tanárokkal
2. szülői keretében összefoglaljuk a tapasztaltakat

A folyamat ára 260000 Ft
Pl.: Egy 6 alkalmas csapatépítő, egy 26 fős osztálynak, személyenként 10000 Ft-ra jön ki.


További lehetőségek:
-          szülői keretében összefoglaljuk a tapasztaltakat
-          írásban összefoglaljuk a tapasztaltakat
-          ha igény és szükség van rá, kis csoportban folytatjuk a foglalkozást
-          együttműködünk az iskolapszichológussal

HOSSZÚTÁVÚ CSAPATÉPÍTÉS- heti egyszer minimum három hónaptól - egy iskolai évig (probléma határozza meg az időt)
A HOSSZÚTÁVÚ CSAPATÉPÍTÉST, minden esetben a 6 alkalmas KÜLSŐ SZEM előzi meg.  
Díja: függ az együttműködés idejétől.

Lehetőség van projekt alapú csapatépítő foglalkozásra is:
     - Osztály mesekönyv
     - Osztály film
     - Osztály menü - főzős csapatépítő

EGY ALKALMAS CSAPATÉPÍTŐ - ünnepekkor, ajándékként, közös élmény szerzésre, egy  adott téma felvetésére 

35000 Ft - 1,5 óra - 1 vezetővel
55000 Ft - 1,5 óra - 2 vezetővel

Az ár nem tartalmazza az esetleges utazási költségeket. 
Piros Kakaó
Soós Dóra
06302346980
piroskakao.hu