Csapatépítő

OKTÓBERTŐL VÁLLALUNK CSAPATÉPÍTŐT, ELŐZETES FOGLALÁS LEHETSÉGES!

Csapatépítő 

osztályoknak, óvodai csoportoknak, közösségeknek

meseterápia, művészetterápia, pszichodráma, drámapedagógia módszereivel                
                  az osztály tagjainak egyéni és közös útkeresése játékos formában

Az interaktív, komplex foglalkozásokon, mind a tanárok és a résztvevők is az iskolai mindennapokon belül új szempontból találkozhatnak egymással

Csoportunkban van tanár, pszichológus, klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta, meseterapeuta, pszichodramatista, drámapedagógus, szociális munkás

Megoldandó problémák lehetnek:
-          konfliktuskezelés
-          kiközösítés
-          elment egy tanár, új tanár jött
-          új gyerekek befogadása
-          klikkesedés
-          verekedés
-          fiú lány ellentét
-          tanulási problémák
-          fegyelmezési nehézségek

-     krízis helyzet a csoportban

Lehetőség nyílik:
-           az önismeret fejlesztésére
-          konfliktuskezelési technikák elsajátítására
-          az identitás erősítésére, a pozitív tulajdonságok erősítésére
-          a családi, iskolai nehézségek oldására
-          az alkotóképesség, rugalmas és önálló gondolkodás fejlesztésére
-           a koncentrációs készség fejlesztésére
-          a csoportélmény átélésére
-          a nagy életkori kérdésekről való beszélgetésre
-          a tanárok számára, hogy az iskolai mindennapokba beépíthetik a csapatépítőn    játszott játékokat, technikákat, játéksorokat

MENETE

A szülőkkel és a tanárokkal egyeztetve kitűzzük a közösségben elérendő célt.  
Ezután közösen határozunk a további lehetőségekről, szükségletekről

KÜLSŐ SZEM - 6 ALKALMAS CSAPATÉPÍTŐ - heti egyszer 60 perc
6 alkalom lehetőséget ad, hogy külső szemként felmérjük az osztályt és tanácsot adjunk a tanárok és a szülőknek, a közösen kitűzütt cél kezelésére. 6 alkalom után kiderülhet az is, hogy szükség van a folytatásra, akár önállóan már az iskolai keretek között, akár a Piros Kakaóval is. 
Az első két alkalom célja a közösség feltérképezése (nyitottságuk, együttműködési készségük, kapcsolataik, igényeik felmérése). A következő négy alkalom specifikusan az osztályközösség szükségletei mentén halad. A résztvevőkben értékké válik a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, helyzetfelismerési és döntési készség.

I. ELŐKÉSZÜLETI SZAKASZ
1. az osztáylfőnök és a szülők elhatározásra jutnak, megbeszélik a célt. 
2. konzultáció a tanárokkal
3. 2 tanórán át az osztály megfigyelése 
II. HETI RENDSZERSSÉGŰ CSOPORTFOLYAMAT
III. VISSZAJELZÉS
1. konzultáció a tanárokkal
2. szülői keretében összefoglaljuk a tapasztaltakat

A folyamat ára 260000 Ft
Pl.: Egy 6 alkalmas csapatépítő, egy 26 fős osztálynak, személyenként 10000 Ft-ra jön ki.


További lehetőségek:
-          szülői keretében összefoglaljuk a tapasztaltakat
-          írásban összefoglaljuk a tapasztaltakat
-          ha igény és szükség van rá, kis csoportban folytatjuk a foglalkozást
-          együttműködünk az iskolapszichológussal

HOSSZÚTÁVÚ CSAPATÉPÍTÉS- heti egyszer minimum három hónaptól - egy iskolai évig (probléma határozza meg az időt)
A HOSSZÚTÁVÚ CSAPATÉPÍTÉST, minden esetben a 6 alkalmas KÜLSŐ SZEM előzi meg.  
Díja: függ az együttműködés idejétől.

Lehetőség van projekt alapú csapatépítő foglalkozásra is:
     - Osztály mesekönyv
     - Osztály film
     - Osztály menü

EGY ALKALMAS CSAPATÉPÍTŐ - ünnepekkor, ajándékként, közös élmény szerzésre, egy  adott téma felvetésére 

35000 Ft - 1,5 óra - 1 vezetővel
55000 Ft - 1,5 óra - 2 vezetővel

Az ár nem tartalmazza az esetleges utazási költségeket. 
Piros Kakaó
Soós Dóra
06302346980
piroskakao.hu