Csapatépítő osztályoknak, óvodai csopotoknak, közösségeknekmeseterápia, művészetterápia, pszichodráma, drámapedagógia módszereivel    
- az osztály tagjainak egyéni és közös útkeresése játékos formában 
Az interaktív, komplex foglalkozásokon, mind a tanárok és a résztvevők is az iskolai mindennapokon belül új szempontból találkozhatnak egymással. 


A folyamat…
A szülőkkel és a tanárokkal egyeztetve kitűzzük a közösségben elérendő célt. Tapasztalataink szerint 6 alkalom minimum kell ahhoz, hogy elinduljanak a folyamatok. Ezután egyeztetünk a további lehetőségekről, szükségletekről.
Az első két alkalom célja a közösség feltérképezése a tanárok és a szülők által kitűzött célt tartva szem előtt (nyitottságuk, együttműködési készségük, kapcsolataik, igényeik felmérése). A következő négy alkalom specifikusan az osztályközösség szükségletei mentén halad. A résztvevőkben értékké válik a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, helyzetfelismerési és döntési készség.
Megoldandó problémák lehetnek….
-          konfliktuskezelés
-           kiközösítés
-          elment egy tanár, új tanár jött
-          új gyerekek befogadása
-          klikkesedés
-          verekedés
-          fiú lány ellentét
-          tanulási problémák
-          fegyelmezési nehézségek
Lehetőség nyílik…
-           az önismeret fejlesztésére
-          konfliktuskezelési technikák elsajátítására
-          az identitás erősítésére, a pozitív tulajdonságok erősítésére
-          a családi, iskolai nehézségek oldására
-          az alkotóképesség, rugalmas és önálló gondolkodás fejlesztésére
-           a koncentrációs készség fejlesztésére
-          a csoportélmény átélésére
-          a nagy életkori kérdésekről való beszélgetésre
-          a tanárok számára, hogy az iskolai mindennapokba beépíthetik a csapatépítőn játszott játékokat, technikákat, játéksorokat
Projekt alapú lehetőségek...

- Osztály mesekönyv

- Osztály film
- Osztály menü

További lehetőségek…
-          írásban összefoglaljuk a tapasztaltakat
-          ha igény és szükség van rá, kis csoportban folytatjuk a foglalkozást
-          együttműködünk az iskolapszichológussal
Csapatunkban van tanár, pszichológus, művészetterapeuta, meseterapeuta, pszichodramatista, drámapedagógus, szociális munkás
Díjak:
- egy alkalmas csapatépítő - ünnepekkor, ajándékként, közös élmény szerzésre 
egy alkalom ára 35000 Ft

60 perc


- több alkalmas csapatépítő - konkrét céllal

egy alkalom ára 40000 Ft

-     előkészületi szakasz: konzultáció a tanárokkal, 3 tanórán át az osztály megfigyelése

-        célkitűzés: ezek alapján a módszer kiválasztása, alklamak számának meghatározása  
-     csoportfolyamat: és az alkalmak megtartása,
-     visszajelzés. szülői keretében összefoglaljuk a tapasztaltakat

Egy 6 alkalmas csapatépítő, így egy 24 fős osztálynak, személyenként 10000 Ft-ra jön ki.